O projektu Letnje škole arhitekture

Letnja škola arhitekture je naučno-obrazovni projekat strukovnog udruženja „Grupa arhitekata”, pokrenut 2010. godine. Glavna ideja projekta je da kroz rad na projektima poveže eksperte i studente arhitekture iz Jugoistočne i Centralne Evrope. Fokus projekta je na kreativnoj upotrebi potencijala objekata i zona koje su pod zaštitom države kao kulturna dobra, a naročita pažnja je posvećena istraživanju aspekata održivog razvoja graditeljskog nasleđa. Istaživanja se sprovode kroz praktične analize i rad na terenu.

Od početka svog delovanja Letnja škola arhitekture (projekat strukovnog udruženja građana Grupa arhitekata iz Beograda) ima odličnu saradnju sa naučnim instiucijama u Srbiji (IAUS – Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Arhitektonski fakultet u Beogradu, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Tehnički fakultet u Novom Sadu, Fond Vekovi Bača, Ministarstvo kulture Republike Srbije), kao i sa stranim naučnim institucijama (Tehnički Univerzitet u Beču, Budapest University of Technology and Economics Faculty of Architecture, rese arch iz Slovačke, Arhitektonski fakultet u Ljubljani, EXPEDITIO iz Kotora i Beogradska otvorena škola). Predavači i vršnjački edukatori su master studenti i doktoranti sa eminentnih stranih naučnih institucija (Post Master DSA Terre of Craterre programe – Grenobl, University of Cambridge).