Atlas energetskih performansi tradicionalne arhitekture Vojvodine

Učesnici Letnje škole arhitekture 2014. imali su zadatak da osmisle i pokrenu rad na Atlasu energetskih performansi tradicionalne arhitekture Vojvodine, čiji je cilj prikupi i prikaže podatke o ovoj vrsti tradicionalnog stambenog fonda. Istraživanje lokacija prilikom prethodnih Škola, pokazala je da su tehnike gradnje zemljom bile – potpuno legalno – u upotrebi u struci do 1963.godine (zabranjeno nakon zemljotresa u Skoplju), jer je materijal bio dostupan u izobilju, a tehnike njegove primene poznate lokalnim zanatlijama. Nove porodične kuće u selima su projektovane od strane arhitekata i legalno građene u ovim tehnikama, jer je bilo lakše graditi korišćenjem lokalnog znanja i lokalnog iskustva.

Pošto Grupa raspolaže rezultatima prethodnih istraživanja građenih struktura u Baču i Selenči, praćenje tradicionalnog stanovanja će biti urađeno u ovim mestima, kako bi se prikupili konzistentni podaci.

Oprema za merenje je postavljena u tri kuće: na obodu Podgrađa (pod zaštitom), u centru Bača i u Selenči (nisu pod zaštitom), kao i jedan kontrolni uređaj u Beogradu (Vračar) i vrši se prikupljanje podataka u cilju pripreme tehničkih listova sa tačnim iznosima energetskih opterećenja/potrošnje za zemljanu arhitekturu.

tabela_Page_1

Ovi tehnički listovi će se kasnije korisiti kako bi se stekao bolji uvid u ponašanje zgrada tokom različitih godišnjih doba, sa naglaskom na prelazna godišnja doba kada su objekti najviše ugroženi podizanjem vlage u zidovima. Na početku realizacije projekta planirano je da se organizuje obuka polaznike, kako bi mogli da rade prikupljanje (“žetvu” / harvest) podataka i njihovu dalju analizu.

Summer School - Bac(1)

Prikaz vizuelizacije podataka preko platforme Smart citizen

Merenje, prikupljanje i organizovanje podataka je nastavljeno i po okončanju rada Letnje škole na terenu, sa ciljem da se objekti prate u periodu od dve godine, kako bi se dobili podaci za najmanje dve sezone grejanja / hlađenja. Takođe, planirano je postavljanje i opreme drugih proizvođača i performansi, kako bi se izvršila bolja kontrola dobijenih podataka, a pokrilo što više objekata.

oprema data logeri

Summer School – Bac – segment ispisa