Prethodne Letnje Škole Arhitekture u Baču

unnamed (1)

LŠA 2010

Nakon prve letnje škole arhitekture u Baču 2010. godine koja je za temu imala: „ODRŽIVI RAZVOJ ZAŠTIĆENIH AMBIJENTALNIH CELINA UZ UČEŠĆE JAVNOSTI – PODGRAĐE TVRĐAVE BAČ”, javila se potreba da projekat Letnje škole arhitekture postane nezavistan zbog organizacionih potreba koje su višestruko premašivale organizacione kapacitete projekta LEGATIO. Proizvod prve letnje škole bila je monografija:
Urbana regeneracija zaštićenih ambijentalnih celina u kontekstu održivog razvoja – Podgrađe Tvrđave Bač /Urban regeneration of protected ambients in the context of sustainable development – Bač Fortress.

unnamed (2)

LŠA 2011

Naredne 2011. godine tema letnje škole arhitekture u Baču bila je “ODRŽIVI RAZVOJ ZAŠTIĆENIH SPOMENIKA KULTURE: KOMPLEKS CRKVE SV. PAVLA SA SAMOSTANOM I STAROG SIROTIŠTA U BAČU – REVITALIZACIJA KROZ PROJEKAT VIZITORSKOG CENTRA”. Škola je bila regionalnog karaktera (ciljna grupa su bili studenti arhitekture sa državnih i privatnih fakulteta bivših republika SFRJ). Ukupno je pohađalo 12 studenata (8 iz Republike Srbije, 2 iz bivših republika SFRJ i 2 studentkinje sa Tehničkog Univerziteta u Beču). Škola je imala 8 radnih dana tematski podeljene na celine. U toku škole održana su: 14 predavanja, 4 radionice, 2 prezentacije, 2 posete i jedna šetnja. Škola je imala 18 domaćih i 3 predavača iz inostranstva.

2012

LŠA 2012

Treća letnja škola arhitekture u Baču 2012. godine imala je temu “OBJEKTI TEHNIČKE KULTURE: RECIKLAŽA, REVITALIZACIJA I UPOTREBA U FUNKCIJI ODRŽIVOG UPRAVLJANJA GRADITELJSKIM NASLEĐEM NA TERITORIJI OPŠTINE BAČ – STARI MLIN”. Učesnici škole su se upoznali sa najnovijim metodama obnove i bioklimatske sanacije zaštićenih objekata kulture. Takođe su se bavili problemima i metodologijom valorizacije kulturno-istorijskih prostora i objekata, kao i revitalizacijom objekta, analizom potreba, proširenjem kapaciteta i adaptacijom koristeći programe parametarskog projektovanja.

2013

LŠA 2013

Četvrta letnja škola arhitekture u Baču održala se u periodu od 25. do 30. Avgusta 2013. godine sa temom: „METODOLOGIJA KONZERVACIJE I RESTAURACIJE ZIDOVA OD OPEKE, KREČNI I BLATNI SISTEMI I ENERGETSKO UNAPREĐENJE OBJEKATA”. Program ovogodišnje škole bio je podeljen na dva modula – tehnološki i arhitektonski. Oba modula su se fokusirala na tehnologije izgradnje objekata od opeke, uz kratko objašnjenje koncepta mešovitih sistema koji se primenjuju u slučaju stambene arhitekture – primena ćerpiča i nabijene zemlje.
Tehnološki modul se fokusirao na metodologiju konzervacije i restauracije zidova od opeke i primene krečnog maltera. Program škole je baziran na iskustvima “HEROMAT” projekta Tehnološkog fakulteta – Univerziteta u Novom Sadu i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Učesnici su imali priliku da sarađuju na istraživanjima istorijske građe, uzorkovanju i dijagnosticiranju materijala, stvaranju zaštitnih materijala i mešanju komponenti za reparaciju zidova od opeke, kao i krečnih i blatnih sistema maltera. Arhitektonski modul se fokusirao na formiranju baze podataka o “spomenicima kulture” i pre posle restauracije, naglašavajući tzv “živo”
nasleđe, nasleđe / spomenici koji su u upotrebi. Poseban deo modula bila je tema upravljanja energijom na spomenicima kulture, kao i potencijalne primene obnovljivih izvora energije u ovom domenu. Objekti u fokusu ove studije slučaja su tvrđava, izvestan broj kuća od zemlje i etno kuća.

LŠA 2014

??????????

Letnja škola arhitekture (22-31. 08. 2014.)

Podrška: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Ministarstvo kulture Republike Slovačke, Inženjerska komora Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Insitut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i Fond “Vekovi Bača”.

1. dan: testiranje zemlje – test taloženja u vodi, “kolačić” i “jaje” test za proveru sastava zemlje i njenih svojstava (skupljanje, pucanje), nanošenje na podlogu; vršnjački edukator: Dragana Petrović

2. i 3. dan: skidanje postojećeg sloja maltera i reciklaža, pravljenje blatnih maltera u različitima razmerama (zemlja i pleva), nanošenje maltera na podlogu, saniranje manjih i većih pukotina, zemlja kao građevinski materijal u centralnoj i južnoj Evropi; predavači: Dragana Kojičić (Srbija – Francuska), Ivan Klas (Slovačka); vršnjački edukatori: Dragana Petrović (Srbija – Austrija) i Jelica Jovanović (Srbija – Austrija).

4. dan: predavanja Internet of Things i mogućnost primene u zaštiti kulturne baštine (Srđan Krčo, Dunav Net, Srbija) i Razvojni projekat integrativne zaštite Vekovi Bača (Slavica Vujović, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture); vršnjački edukatori: Nataša Bulut i Rastko Vlajković (Srbija). Popodnevna sesija: nastavak radova na kući.

5. dan: obilazak kuće u Neštinu i praćenje radova; predavač: Jelena Filipović, Pokrajinski zavod; vršnjački edukator: Nataša Bulut. Popodnevna sesija: predavanje o drvenim konstrukcijama, Ferenc Zamolji (Mađarska – Austrija).
6. dan: radionica Grasshopper + Galapagos: upotreba Internet alata i kompjuterskog softvera za simulacije i “žetvu podataka” za potrebe zaštite kulturne baštine; predavač: Jan Pernecki (Slovačka).

7. dan: predavanje Smart citizen kit – obuka za postavljanje opreme na terenu; predavač: Jan Pernecki (Slovačka), vršnjački edukatori: Dragana Petrović (Srbija – Austrija) i Jelica Jovanović (Srbija – Austrija). Popodnevna sesija: radionica obrade drveta, predavač/trener Ferenc Zamolji (Mađarska – Austrija).
8. dan: obilazak terena u Baču i Selenči – postavljanje data logera na zidove kuća i podešavanja, Jan Pernecki (Slovačka), vršnjački edukatori: Dragana Petrović (Srbija – Austrija) i Jelica Jovanović (Srbija – Austrija).

9. dan: predavanja Energetska sanacija škola u Hrvatskoj (Tanja Medić, UNDP CRO), (Bobana Midić, HCU HafenCity Universität Hamburg). Popodnevna sesija: radionica saniranja zida kobom i dovršavanje malterisanja.

10. dan: demonstracija upotrebe opreme za dobijanje podataka o građevinskoj fizici (provodljivost, vlaga, zaptivenost), predavač: Dušan Ignjatović (Arhitektonski fakultet UB), vršnjački edukatori: Ivan Vukdragović (Supply Frame, Srbija – SAD), Bojana Stanković (AFUB), Vesna Šunjkić (Srbija – Slovenija). Popodnevna sesija: čišćenje gradilišta.

Atlas energetskih performansi tradicionalne arhitekture Vojvodine

Učesnici Letnje škole arhitekture 2014. imali su zadatak da osmisle i pokrenu rad na Atlasu energetskih performansi tradicionalne arhitekture Vojvodine, čiji je cilj prikupi i prikaže podatke o ovoj vrsti tradicionalnog stambenog fonda. Istraživanje lokacija prilikom prethodnih Škola, pokazala je da su tehnike gradnje zemljom bile – potpuno legalno – u upotrebi u struci do 1963.godine (zabranjeno nakon zemljotresa u Skoplju), jer je materijal bio dostupan u izobilju, a tehnike njegove primene poznate lokalnim zanatlijama. Nove porodične kuće u selima su projektovane od strane arhitekata i legalno građene u ovim tehnikama, jer je bilo lakše graditi korišćenjem lokalnog znanja i lokalnog iskustva. Pošto Grupa raspolaže rezultatima prethodnih istraživanja građenih struktura u Baču i Selenči, praćenje tradicionalnog stanovanja će biti urađeno u ovim mestima, kako bi se prikupili konzistentni podaci. Oprema za merenje (trenutno osam uređaja, planira se kupovina dodatnih) je postavljena u tri kuće: na obodu Podgrađa (pod zaštitom), u centru Bača i u Selenči (nisu pod zaštitom), kao i jedan kontrolni uređaj u Beogradu (Vračar) i vrši se prikupljanje podataka u cilju pripreme tehničkih listova sa tačnim iznosima energetskih opterećenja/potrošnje za zemljanu arhitekturu. Ovi tehnički listovi će se kasnije korisiti kako bi se stekao bolji uvid u ponašanje zgrada tokom različitih godišnjih doba, sa naglaskom na prelazna godišnja doba kada su objekti najviše ugroženi podizanjem vlage u zidovima. Na početku realizacije projekta organizovana je obuka polaznike, kako bi mogli da rade prikupljanje (“žetvu” / harvest) podataka i njihovu dalju analizu.