Udruženje Grupa Arhitekata je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti održivog prostornog razvoja kao i unapređenje urbanih i ruralnih sredina u Srbiji kroz delovanje u oblastima arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja, zaštite životne sredine, zaštite i revitalizacije kulturne baštine i razvoja civilnog sektora.

Grupa Arhitekata je tim arhitekata različitih interesovanja i NVO angažmana i iskustava, okupljenih oko zajedničke ideje o podsticaju održivog razvoja Republike Srbije kroz projekte dodatnog obrazovanja mladih stručnjaka, letnjih škola arhitekture namenjenih studentima, promociji kulturne baštine Srbije i ekološkom – energetskom unapređenju postojećih objekata.
Grupa Arhitekata se zalaže za identifikaciju problema, promociju i učestvovanje u pronalaženju rešenja za unapređenje devastiranih i ugroženih lokaliteta konkretnimprojektima (istraživanja, studije, radionice, predavanja, obilasci).
Grupa Arhitekata ostvaruje saradnju sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama, iz javnog, privrednog i neprofitnog (civilnog) sektora u Srbiji iinostranstvu koje se bave srodnim delatnostima.
Takođe, udruženje povezuje državni, privredni i civilni sektor kao i građane radi bolje međusobne saradnje.
Unapređuje rad nevladinog sektora, pomaže u razvoju ipovećanju kapaciteta nevladinih organizacija u Srbiji i inostranstvu.